Wat te doen

Hoe krijgt de uitvaart de ‘kleur’
Als iemand overleden is, dan moet eerst een arts komen. Die laat de benodigde papieren achter. Daarna mag de laatste zorg gegeven worden. Wij kunnen daarvoor zorgen maar vaak doen we het samen, natuurlijk alleen als u dat ook wilt. Voor de één is het al voldoende erbij te zijn en toe te kijken, de ander wil actief meehelpen. Er is al zo veel zorg gegeven de afgelopen periode, nu is het écht voor het laatst.
Dan is het de vraag waar iemand wordt opgebaard, misschien is daar al over nagedacht tijdens het laatste proces. Het kan thuis – op bed of in de kist – of bv. in een uitvaartcentrum. Daar zijn ook mogelijkheden voor een 24-uurskamer, waar u – wanneer u maar wilt – de overledene kunt bezoeken.
En daarna is er tijd om de wensen te bespreken of die uit te voeren omdat ze al bekend zijn. Wordt het een afscheid op een bijzondere locatie? Hoe is de bijdrage van iedereen? Hoe krijgt de uitvaart de ‘kleur’ van degene van wie afscheid genomen wordt?
De kosten
En, niet onbelangrijk, wat zijn de kosten van alle wensen? Ik vind het belangrijk het beschikbaar budget te bespreken en u voor te lichten over de kosten. Ik maak een begroting zodat u weet waar u aan toe bent. En…, een bijzondere uitvaart hoeft niet duur te zijn.
Als er een uitvaartverzekering is, dan kijk ik graag met u mee naar de mogelijkheden.

Een bijzondere uitvaart hoeft niet duur te zijn