Uitvaart

Sterven betekent afscheid nemen…

Afscheid van het leven, van dierbare mensen.

Ik merk vaak dat er, naarmate ik langer over de vloer kom voor de palliatieve zorg, een diepgaander contact ontstaat. Dat er in alle rust gesprekken ontstaan met de stervende en de naasten. En vaak leidt dat ook tot gesprekken over de uitvaart: hoe wilt u dat er afscheid genomen wordt? Hoe kijken u en de naasten terug op het leven? Hoe mag dat tot uiting komen in de uitvaart?
Op adem komen
Als u dat wilt, dan loop ik langer met u mee en kan ik ook de uitvaart begeleiden. Dat kan fijn zijn omdat we elkaar al kennen, wellicht zijn wensen al besproken, misschien is een vertrouwensband ontstaan. Ik heb mij geschoold in het vak van uitvaartverzorger om u professioneel bij te kunnen staan. Op de pagina Wat te doen geef ik u belangrijke informatie over de arts, de verzorging en de kosten.
Soms wordt er gedurende de laatste levensperiode juist niet over de uitvaart gesproken, omdat er nog geen plek voor is in het hoofd en het hart. Dan kan het wel een voordeel zijn dat ik de stervende bij leven heb gekend en dat ik de naasten heb ontmoet.
U bent altijd welkom om met mij van gedachten te wisselen over de uitvaart. Om wensen te bespreken, ideeën uit te wisselen en om – zéker belangrijk – over kosten na te denken. Ik kan alle mogelijkheden belichten en desgewenst de uitvaart begeleiden.

Meer informatie, neem contact met mij op.