Wat te doen

‘Op adem kunnen komen’
U en uw (huis)arts bespreken met elkaar dat professionele terminale/palliatieve zorg nodig is, dat kan zelfs 24-uurszorg zijn. De arts maakt een terminaalverklaring waarin hij/zij aangeeft dat er een maximale levensverwachting is van 3 maanden. Dat biedt de mogelijkheid voor zorg die bij ons wordt aangevraagd. Ik neem contact op met een indicatiesteller. De indicatiesteller bepaalt hoeveel zorg u nodig heeft en verwerkt deze informatie in een zorgplan. Wij zorgen voor de samenstelling van een goed team, allen gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden die zelfstandig verpleegtechnische handelingen kunnen verrichten en allen in het bezit zijn van het Kiwa-keurmerk.
Deze zorg valt onder de zogeheten niet-gecontracteerde zorg. Het voordeel is dat u een vast team van zorgverleners om u heen krijgt met wie u vertrouwd raakt, u krijgt niet steeds met nieuwe mensen te maken. Door dat vertrouwen is er daadwerkelijk plek voor rust.
Vergoeding vanuit ziektekostenverzekering
U bent verzekerd voor zorg en u mag uw eigen zorgverlener kiezen. De zorg van mij en mijn collega zzp’ers valt onder niet-gecontracteerde zorg, deze zorg wordt voor 67% vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering. Mogelijk wordt 100% zorg vergoed, dat is afhankelijk van de soort zorgverzekeringspolis. Is 24-uurszorg niet nodig, dan brengen we met u in kaart wat de behoefte en wensen zijn en spreken we de voor u belangrijke tijdsmomenten af.

Door vertrouwen is er daadwerkelijk plek voor rust.