Nabestaandenboekje

Dierbare herinneringen…

Hoe ben ik gekend?…

Kinderen hebben een vriendenboekje waar anderen in schrijven waar ze elkaar van kennen, welke mooie herinneringen ze delen. Een boekje voor het leven! Dat inspireerde mij tot een nabestaandenboekje. In de laatste fase van iemands leven opschrijven wat de mooiste ervaring samen is; welke bijzondere herinneringen er zijn; wat je nog graag zou willen zeggen. Misschien met een foto erbij of een tekening. Woorden die nog gelezen kunnen worden door diegene die afscheid van het leven moet nemen. Maar misschien schrijft diegene er zelf nog in, in liefde terugkijken op het leven, wijze levenslessen delen.

Wat zijn mijn herinneringen aan degene van wie ik afscheid neem?…

Het kan zo maar zijn dat de verhalen gebruikt worden tijdens de uitvaart of dat gasten tijdens het afscheid geïnspireerd worden hun herinneringen op te schrijven. Dit boek krijgen de nabestaanden na afloop van mij cadeau. Het nabestaandenboekje wordt daarmee een boekje dat over het leven gaat en dat de nabestaanden tot troost kan zijn na de uitvaart.

Een boekje voor het leven!