Terminale Zorg

‘Op adem kunnen komen’

‘Op adem kunnen komen’

dat is wat ik in de palliatieve fase wil en kan bieden. Voor de mens die sterft en voor de mensen die nabij zijn. Vaak heeft u al een lang traject achter de rug, wat is er gebeurd, hoe kunnen we verder, is er nog hoop, moeten we ons voorbereiden op het einde van het leven?
En dan… is het onvermijdelijke einde in zicht, met alle gevoelens die daarbij horen. En vaak ook met uitputting omdat er al zo lang zorgen waren en er gezorgd moest worden. Met een zogeheten terminaalverklaring – als er een levensverwachting is van maximaal 3 maanden – kunt u een beroep doen op mijn zorg die ik, samen met collega zzp’ers, kan bieden. Op de pagina ‘Wat te doen’ leest u meer praktische informatie, o.a. over de vergoeding voor deze zorg vanuit uw ziektekostenverzekering.

Wat bied ik

Ik bied professionele verzorging voor de mens in z’n laatste levensfase. Mantelzorgers wil ik ontzorgen, zo veel mogelijk rust voor familie (partner en kinderen) of vrienden die vaak al het onmogelijke hebben gedaan. Mijn collega’s en ik – een team van maximaal 5 mensen – nemen de dagelijkse zorg over. We bieden de praktische verzorging op fysiek gebied, o.a. het wassen, hulp bij de toiletgang en het aanreiken van medicatie. We zorgen voor eten en drinken en verzorgen de maaltijd. We noteren in het dossier de belangrijke zaken voor de huisarts zodat die altijd een duidelijk beeld heeft over deze fase.
Maar ook ben ik de Jeannet die luistert, zorgen aanhoort, met u in gesprek gaat. Wat ik merk is dat mantelzorgers dan tot rust komen. En de stervende ook, omdat diegene weet dat er een professional in de buurt is waar een beroep op kan worden gedaan.
Elke keer weer merk ik dat er door het ontzorgen vertrouwen ontstaat, dat vertrouwen creëert rust en dat biedt tijd. Tijd van leven, hoe kort dat ook nog is. Tijd van samen-leven. Weer partner, kind of vriend kunnen zijn en in rust toegroeien naar het moment van overlijden.

Meer informatie, neem contact met mij op.